Gdpr

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost PETRONAL s.r.o., IČ: 28475038, se sídlem Podleská 1544/7c, Uhříněves, 104 00 Praha 10,  zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144310, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation zkráceně GDPR platným od 25. 5. 2018.

Tato změna pro Vás obecně nic nemění a ani není nutný z Vaší strany žádný dodatečný zásah. Pouze bychom Vás rádi informovali, v jakém rozsahu nakládáme s osobními údaji, pro jaké účely je využíváme, a jaké máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji.

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů :

V případě jakékoliv žádosti týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím

e-mailem: petronal@petronal.cz

telefonicky: 702 078 167, 778 727 504

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účel:

  • Prodej PHM a zboží – účel je smluvním ujednáním mezi kupujícím a správcem
  • Zpracování účetnictví a daní v rámci organizace – účel je právní povinností správce ze zákona
  • Ochrany práv správce – oprávněným zájmem správce je uchovat data pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů nebo pro případ soudních sporů.

 

Příjemci osobních údajů :

  • Okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován technickými a administrativními opatřeními.
  • Naši smluvní partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi: externí zpracovatel účetnictví, IT a bezpečnostní podpora

 

Doba uložení osobních údajů :

Pro účely finančního účetnictví se uchovávají údaje dle právních předpisů 10 let od prvního zpracování. Pro účely ochrany práv správce bude správce uchovávat údaje 1 rok po skončení promlčecí lhůty nebo soudního sporu. Pro účel prodej PHM a zboží budou údaje uchovány po dobu 2 let kvůli případné reklamaci.

Více informací o právech ohledně ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz ).

 

Mějte na cesty vždy plnou nádrž

S PETRONALEM vám auto nikdy žízní trpět nebude

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...